Flexibel HRM


Flexibele HRM medewerker/manager bij Lean 

Lean is gespecialiseerd in het flexibel ondersteunen van bedrijven in elke fase van de HRM werkzaamheden. Onze medewerkers beschikken over jarenlange ervaring en kennis op het gebied van HRM. Hiernaast beschikt elke medewerker over specialistische kennis en ervaring over hun branche.  Omdat elke organisatie om een “eigen” model vraagt zijn onze medewerkers volledig flexibel inzetbaar zodat de kosten altijd in verhouding staan met de aantal taken en het aantal personeelsleden.


HRM-medewerker 


Onze HRM-medewerkers voeren voornamelijk administratieve taken uit op het gebied van personeelszaken. Het gaat daarbij om
instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard.

De HRM medewerker kan de volgende taken van u overnemen : 

Werving & selectie 

"De grootste ergernis van werkzoekenden: geen reactie op sollicitatie"

 ✔️       Ondersteunende werkzaamheden bij werving & selectieprocedure

✔️       Verwerken en beoordelen sollicitaties

✔️       Afwijzingen en bevestigingen sturen naar sollicitanten

✔️       Informatie inwinnen vorige werkgevers

✔️        Introductieprogramma ontwikkelen voor nieuwe medewerkers

 

Personeel

''Nauwgezet registreren van verzuim is een belangrijke voorwaarde voor adequaat verzuimbeleid''

 ✔️       Registreren werknemersgegevens zoals ziekmeldingen, adressen, functioneringsverslagen

✔️       Verzamelen personeelsgegevens

✔️       Beantwoorden vragen medewerkers met betrekking tot personeelsbeleid

✔️      Signaleren en regelen jubilea (kaartjes, bloemen versturen)

✔️      Administratieve taken, aannemen telefoon      


HRM -manager/adviseur


De HRM-manager/adviseur adviseert en ondersteunt de directie, management en medewerkers P&O. Betreffende medewerker kan het personeelsbeleid opstellen, informatie verzamelen en onderhandelen met werknemers over arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan hij bemiddelen bij conflicten en een belangrijke rol spelen in
de werving & selectieprocedure. 

De HRM-manager/adviseur kan o.a. de volgende taken van u overnemen: 

Werving & Selectie 

"Een succesvolle zoektocht naar de juiste kandidaat begint met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel"

✔️         Advisering en ondersteuning, zoals opstellen functieprofiel, vacature uitzetten, selectie sollicitatiebrieven, (selectie)gesprekken voeren, advisering selectie,
              onderhandeling arbeidsvoorwaarden

✔️         Kennis van subsidies voor aannemen personeel

✔️         Opstellen arbeidscontract

✔️         Stagiaires

✔️         Recruitment

Personeel

"Het vervangen van een medewerker kost 21% van het bruto jaarsalaris"

✔️         Opstellen rapportage personeel (aantal fte, kosten opleidingen/cursussen, percentage ziekteverzuim)

✔️         Advisering, coördinatie, ondersteuning functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprekken (incl. onafhankelijke verslaglegging)

✔️         Advisering, organiseren, coördineren opleidingen/cursussen management en medewerkers (incl. kennis subsidies)

✔️         Kennis van Wet Werk en Zekerheid

✔️         Beheer personeelsdossiers

✔️         Onderhandeling arbeidsvoorwaarden personeel

✔️         Advisering en ondersteuning loopbaanafspraken, ontwikkeling medewerkers en/of afdeling, slecht functionerende medewerker

✔️         Advisering salarissen

✔️         Functiebeschrijvingen veranderingen functies met salaris


Ontslag, ziekte, conflict, uitstroom personeel 

'' Een verzuimende werknemer kan het verschil zijn tussen winst en verlies''

✔️        Advisering en ondersteuning ontslag, zoals slechtnieuws gesprek, reorganisatie, exit interviews

✔️        Advisering en ondersteuning slecht functionerende medewerker

✔️        Advisering en ondersteuning zieke medewerker

✔️        Bemiddeling bij conflicten

✔️        Advisering hoog ziekteverzuim

 

Strategie

"Duurzame inzetbaarheid houdt medewerkers langer prodcutief, gezond, gemotiveerd en betrokken"


✔️        Onderzoek en implementatie CAO/bedrijfsregelement

✔️        Opstellen en implementatie (delen van het) personeels- en organisatiebeleid

✔️        Opstellen rapport en implementatie duurzame inzet medewerkers


Maatwerk Trainingen / Personal Coaching

"Sinds 1 juli 2015 is een ondernemer verplicht om werknemers scholing aan te bieden. Een werknemer dient in staat te worden gesteld voldoende scholing te volgen die nodig is voor de uitoefening van zijn functie (Wet Werk en Zekerheid)"

Op verzoek van onze klanten hebben wij onze expertise uitgebreid met Maatwerk Trainingen / Personal Coaching. Wij ontwikkelen graag voor uw management en/of medewerkers een training op maat.

Wij hebben de volgende trainingen al mogen realiseren:

✔️  Training & personal coaching klantvriendelijkheid
✔️  Training & personal coaching communiceren
✔️  Training & personal coaching succesvol verkopen