Directe besparing van 400 euro per werknemer per jaar

verzuim

Daling in het verzuim van 1 procent levert besparing op van 400 euro per werknemer per jaar

Dat verzuim geld kost, is een bekend gegeven. Iedere organisatie zou er daarom naar moeten streven om het verzuim onder werknemers zo laag mogelijk te houden. Uit onderzoek blijkt zelfs een daling in het verzuim van 1 procent direct een besparing oplevert van 400 euro per werknemer per jaar. Reden genoeg om kritisch te kijken naar het verzuim binnen je organisatie en manieren om dit verzuim zo ver mogelijk te reduceren.

Verzuim betekent dat een werknemer niet op zijn werkplek verschijnt en als reden daarvoor ‘ziekte’ opgeeft. Van alle verzuim is echter slechts 3 procent toe te schrijven aan een medische kwaal. De rest heeft te maken met onvrede over de loopbaan, de werk-privésituatie, motivatieproblemen of andere zaken. Tot op zekere hoogte heb je als werkgever of leidinggevende dan ook invloed op het verzuimniveau binnen de organisatie. In plaats van het benaderen van verzuim als een kwestie van wantrouwen of mensen wijzen op hun verantwoordelijkheden, zou je het juist moeten omdraaien; verzuimbestrijding is een kwestie van vertrouwen, ondersteuning en motivatie.

Concrete acties
Maar hoe zorg je er nu voor dat verzuim binnen de organisatie afneemt? Begin met het bepalen van een goed verzuimbeleid dat wordt gedragen binnen de organisatie en leidt tot concrete acties. Erg belangrijk is bijvoorbeeld het opbouwen van een werknemersdossier. Het gebeurt nog te vaak dat er, in geval van verzuim, geen actie wordt ondernomen door de werkgever. Als de werkgever geen dossier opbouwt blijft hij zelfs wettelijk in gebreke. Dit kan ernstige gevolgen hebben, in het ergste geval kan dit leiden tot loonsancties voor de werkgever. 

Voorkomen is beter dan genezen. Niet alleen zou een organisatie daarom moeten beschikken over een goed verzuimbeleid, een stevig preventiebeleid is minstens zo belangrijk. Door ervoor te zorgen dat werknemers actief en gemotiveerd aan de slag kunnen binnen hun functie, zitten ze beter in hun vel wat het verzuim zal verminderen.

Natuurlijk is het nooit mogelijk om verzuim helemaal uit de organisatie te verbannen. Maar mocht een werknemer zich toch ziek melden, vergeet dan vooral ook niet te vragen hoe het met hem gaat.

 

blokkenwebsite

blauwebutton

flexweker

blauwebutton