Blog

Pesten kost bedrijf € 45.000 per jaar

Pesten op de werkvloer wordt op veel bedrijven onderschat. Werkgevers geven er weinig aandacht aan. En dat terwijl 7,8 procent van de werknemers door collega’s gepest wordt, volgens onderzoeksinstituut TNO. Dit kost bedrijven gemiddeld 45.000 euro per geval per jaar. Mary Vos van arbodienst Zorg van de Zaak geeft aan dat er juist een belletje

Read More

Tips tegen bad hire

95% bedrijven geeft toe: ‘Wij nemen elk jaar verkeerde mensen aan’ Een overweldigende meerderheid van 95 procent van de bedrijven geeft toe elk jaar verkeerde mensen aan te nemen. Dit heeft niet alleen te maken met een gebrekkig employer brand, erkennen de bedrijven zelf, maar ook met een onvolmaakt interviewproces, een slechte kandidaatervaring, onvoldoende onboarding,

Read More

Subsidie duurzame inzetbaarheid personeel

  Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief

Read More

HRM management ‘ nieuwe stijl’

Wat is HRM management eigenlijk ? HRM of ook wel Human resources management betekent vrij vertaald ”beheer van menselijke productiemiddelen” en is een term die je ook zou kunnen vertalen als personeelsbeleid of strategisch personeelsmanagement. Regelmatig ziet men HRM echter als een specifieke invulling van het personeelsbeleid. HRM management is gebaseerd op een aantal uitgangspunten

Read More

Asscher in de bres voor gelijke voorwaarden flexibel personeel

Arbeidsvoorwaarden vast en flexibel personeel moeten worden gelijkgetrokken  De arbeidsvoorwaarden van flexibel en vast personeel moeten worden gelijkgetrokken. Minister Lodewijk Asschervan sociale zaken komt daarom met een wetsvoorstel dat dat hiervoor zal gaan zorgen. Het ministerie bevestigde dit zondag naar aanleiding van de berichtgeving hierover van de NOS. Met het voorstel gaat Asscher tegemoet komen aan de wens hiertoe in de Tweede Kamer.

Read More