Aannemen AOW’er per 2016 aantrekkelijker

aow

Sommige mensen tellen de dagen tot hun pensioen af terwijl anderen nog lang niet klaar zijn met werken. Vanaf januari 2016 is het voor werkgevers in ieder geval een stuk aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde in dienst te nemen.

Zo hoef je in het geval van ziekte het loon slechts zes weken door te betalen (en niet meer twee jaar zoals eerder het geval was) en zijn de voormalige re-integratieverplichtingen aanzienlijk versoepeld.

Wat is er veranderd?
- U betaalt het loon bij ziekte maximaal 13 weken door. Eerder betaalde u maximaal 2 jaar het loon van een zieke werknemer.
- U heeft minder re-integratieverplichtingen.
- De mogelijkheid om een tijdelijk contract aan te gaan met een gepensioneerde is verruimd. Eerder mocht u een tijdelijk contract niet meer dan 3 keer achter elkaar aanbieden zonder dat het daarna een contract voor onbepaalde tijd wordt. Voortaan zijn dit ten hoogste 6 tijdelijke contracten (na het bereiken van de AOW-leeftijd) in een periode van maximaal 4 jaar.
- Als u geen andere afspraken maakt met uw werknemer, dan eindigt de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werknemer automatisch als uw werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
- Een AOW'er valt onder de CAO die van toepassing is in uw sector.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Lean Personeelsmanagement en Advies!

blokkenwebsite

blauwebutton

flexweker

blauwebutton