Versoepeling van Participatiewet voor arbeidsongeschikten

asscher1

Versoepeling van Participatiewet begin 2016

Door een versoepeling van de Participatiewet wordt het voor arbeidsongeschikten makkelijker om aan een baan te komen. Over deze aanpassing heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en het UWV.

Het eerste halfjaar waarin mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan, kunnen werkgevers en gemeenten gebruikmaken van een loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon dat voor deze doelgroep is vastgesteld. Na dat halfjaar moet de werkgever de loonwaarde van de werknemer bepalen waarop vervolgens de loonkostensubsidie wordt aangepast. Deze loonwaardebepaling vindt plaats op vaste momenten. Nieuwe maatregel is dat gemeenten mogen afwijken van deze vaste momenten.

Er zijn nog proefprojecten gaande met het UWV om de huidige processen beter te kunnen laten verlopen. 'In het voorjaar van 2016 bekijken we samen of deze informatie aanleiding geeft voor aanpassingen in de beoordelingscriteria en of bijvoorbeeld de loonwaardebepaling op de werkvloer een rol kan spelen bij opname in het doelgroepregister', aldus staatssecretaris Klijnsma.

Om alle maatregelen toe te passen moet er een wijziging plaatsvinden in de wet- en regelgeving. In de eerste helft van 2016 dient Klijnsma deze voorstellen in bij de Tweede Kamer.

 

blokkenwebsite

blauwebutton

flexweker

blauwebutton